Translate

La Causa Cooppel té per missió la difusió de la pràctica dels Cooppel arreu del món

Webs escrites en espanyol. 
Webs escritas en español
Contactos con hispanoamérica y en el mundo hispanohablante.-  
http://blocs.xtec.cat/tierra/
http://blocs.xtec.cat/abpc/
http://blocs.xtec.cat/3bworld/
Con traductor:
http://talentscooppel.blogspot.com.es/